Ribla

Uit Christipedia

Ribla (= "vruchtbaarheid) is de naam van twee plaatsen genoemd in het Oude Testament. De bekendste is Ribla in het land van Hamath.

Naam en verwijzing. De Hebreeuwse naam is רבלה , Riblah, en betekent "vruchtbaarheid"[1] . Het Strongnummer is 07247. De plaatsnaam komt 11x voor in het Oude Testament. In het Engels is de naam Riblah. De naam verwijs naar

  1. een stad in het land van Hamath op de hoofdweg tussen Egypte en Mesopotamie
  2. een plaats op de oostgrens van Israël 

Ribla in het land van Hamath

Ribla was een grensstad van het land van Hamath (2 Kon. 23: 33), tot waar volgens Num. 34: 1vv. eens het grondgebied van Israël zich zou uitstrekken (vs. 11).

Zij lag in het huidige Syrië en wel ten noorden van de Syrische hoofdstad Damascus en 20 km ten zuiden van Hamath (het huidige Hama in Syrië), aan de oostelijke oever van de rivier Orontes en aan de hoofdweg tussen Egypte en Mesopotamië.

Toen farao Necho van zijn veldtocht tegen Assyrië met de overwinning teruggekeerd was, ontbood hij hier Joahaz, dien de Judeeërs inmiddels tot koning gemaakt hadden, voor zich en ontzette hem van de regering (2 Kon. 23: 33).

2Kon 23:33 Doch Farao Necho liet hem binden te Ribla in het land van Hamath, opdat hij te Jeruzalem niet regeren zou; en hij leide het land een boete op van honderd talenten zilvers en een talent gouds. 2Kon 23:34 Ook maakte Farao Necho Eljakim, den zoon van Josia, koning, in de plaats van zijn vader Josia, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar Joahaz nam hij mede, en hij kwam in Egypte, en stierf aldaar. (SV)

Ligging van Ribla

Ook Nebukadnezar had hier 22 jaren later zijn hoofdkwartier gevestigd, terwijl zijn leger Jeruzalem belegerde, en beschikte er over het lot van koning Zedekia en van het rijk van Juda (2 Kon. 25: 6, 20, 21; Jer. 39:5v)

Ribla is thans een ruïne, op de helling bedekt door een begraafplaats, niet ver van het huidige Ribleh in Syrië aan de grens met Libanon. In de naam "Ribleh" klinkt de naam Ribla nog door.

Meer informatie

Ferrell Jenkins, Riblah in de land of Hamath, artikel op FerrellJenkins.wordpress.com, 2 maart 2009.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Ribla. De tekst van dit lemma is op 6 jan. 2018 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.