Siloam (water)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Siloam (of Siloach, Siloa, Siloah, Siloë) is een oude waterleiding in Jeruzalem, waardoor het water van de bron Gihon rond de zuidoostelijke heuvel van Jeruzalem naar de vijver Siloam stroomde. De naam Siloam betekent “uitgezonden” (vgl. Joh. 9:7) en is misschien ontleend aan het afgeleide water.

De vijver Siloam, die het water uit de Gihon-bron ontving, was een waterreservoir gelegen in het zuidoosten van de stad Jeruzalem, in het benedenste deel van het Stadsdal, aan de zuid-westelijke voet van de berg Ofel.

Kaart: Jeruzalem ten tijde van het Nieuwe Testament.
De lichtblauwe vlek rechtsonder is de plaats van de Siloamvijver. Noordoostelijk van de vijver ligt de Gihonbron (Eng. Gihon Spring).

Koning Hizkia (8e eeuw v.C.) maakte via een tunnel door de rotsen een kanaalverbinding tussen Gihon en de waterreservoirs van de stad. In het boek van de profeet Jesajawordt verwezen naar de zachtjes vloeiende wateren van Siloa.

Jes 8:6 … dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan,… (SV)

Nadat de Heer Jezus de ogen van een blinde met slijk bestreken had, beval hij hem zich te wassen in de vijver Siloam.

Joh 9:7 en zei tot hem: Ga heen, was u in de vijver Siloam-wat vertaald wordt: uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug.
(…)
Joh 9:11 Hij antwoordde en zei: De mens die Jezus heet, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Dus ging ik weg, waste mij en kon zien.

(TELOS)

Uit de vijver Siloam werd water geput voor de (in de Bijbel niet voorgeschreven) plenging op het Joodse Loofhuttenfeest.

Vijver van Siloam. Foto: American Colony (Jeruzalem), Matson Photo Service. De foto is gemaakt in de jaren 1900-1920 (bij benadering) en later ingekleurd[1].

in de buurt van de vijver Siloam was de Bronpoort (kaart: Water Gate). De vijver wordt ook wel vereenzelvigd met de Koningsvijver.

Voetnoot

  1. Andere foto's van de vijver Siloam:
    Foto 1: Vijver van Siloam. Fotografie: Matson Pho Service. Gemaakt, bij benadering, in de jaren 1934-1939. Bron: Library of Congres. Bronpagina
    Foto 2: Vijver van Siloam. Fotografie: American Colony (Jeruzalem). Gemaakt, bij benadering, in de jaren 1898-1914. Bron: Library of Congres. Bronpagina
    Foto 3: Vijver van Siloam. Fotografie: American Colony (Jeruzalem). Gemaakt, bij benadering, in de jaren 1900-1920. Bron: Library of Congres. Bronpagina
    Foto 4: Vijver van Siloam, noordzijde. Deel van G. Eric and Edith Matson Photograph Collection. Gemaakt, bij benadering, in de jaren 1898-1946. Bron: Library of Congres. Bronpagina