Sosthenes

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sosthenes (2e van rechts) werd geslagen vóór de rechterstoel van Gallio.

Sósthenes (= 'redder van zijn volk'[1]) is een persoonsnaam die in het Nieuwe Testament wordt genoemd.

De Griekse naam is σωσθενης, Sosthenes. De klemtoon ligt in de uitspraak op de eerste lettergreep. De naam betekent “redder van zijn volk”.

De naam wordt in het Nieuwe Testament twee maal genoemd:

1. een overste van de synagoge van Korinthe, die door het gepeupel werd gegrepen en geslagen, in tegenwoordigheid van Gallio.

Hnd 18:17 Allen grepen echter Sosthenes, de overste van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel; en Gallio trok zich er niets van aan. (TELOS)

2. iemand met wie de apostel Paulus vanuit Efeze in Klein-Azië een brief schreef aan de gemeente van God in Korinthe:

1Co 1:1 Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, (TELOS)

Men pleegt de beide personen te onderscheiden, ofschoon het wel dezelfde persoon geweest kan zijn. Hij was immers goed bekend onder de gelovigen in Korinthe, en Paulus noemt hem in zijn brief aan hen "Sosthenes, de broeder", een aanduiding die voor hen wellicht duidelijk genoeg was. De "overste" was een "broeder" geworden.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.