Stichting De Oude Wereld

Uit Christipedia

Stichting De Oude Wereld was een Nederlandse bijbelgetrouwe stichting die bestaan heeft van 1997-2014. Zij had als doelstelling:

  • de bestudering van de geschiedenis en cultuur van de mensheid in overeenstemming met wat daarover bekend is uit de Bijbel en andere historische bronnen en uit wetenschappelijk onderzoek
  • de verspreiding van informatie dienaangaande
  • verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Oude Wereld werd in 2014 het Nederlands Christelijk Creatie Instituut. Dit zette zich in voor onderzoek, onderwijs en voorlichting over het evolutiemodel in vergelijking met het bijbels ontstaansmodel. Men hield zich vooral bezig met oorsprongsvragen: Ontstaan van het heelal, ontstaan van het leven, ontwikkeling van het leven; catastrofes, aardlagen, fossielen en continenten.

In 2015 ging dit instituut met enkele andere organisaties en particulieren op in het Logos Instituut; informeel gebeurde dit in oktober 2015 en officieel in februari 2016. Een deel van het bestuur van De Oude Wereld is (anno 2017) vertegenwoordigd in het bestuur van het Logos Instituut.