Strongnummer

Uit Christipedia

Een strongnummer, stronggetal of strongcode is een alfanumeriek volgnummer dat de Amerikaanse theoloog James Strong (1822–1894) in zijn concordantie The Exhaustive Concordance of the Bible (1890) aan de Hebreeuwse en Griekse woorden in de grondtekst van de Bijbel heeft toegekend.

Voorbeeld. Een voorbeeld van het eerste vers van het boek Genesis in de elektronische (digitale) Online Bible van uitgeverij Importantia:

Ge 1:1  In den beginne <07225> schiep <01254> (8804) God <0430> de <0853> hemel <08064> en de <0853> aarde <0776>. 

Tussen hoekhaken < en > staan de strongnummers. Zo is 0776 het Strongnummer van het Hebreeuwse woord eretz. Als men (in de genoemde Online Bible) zoekt, niet op 'aarde', maar op '0776', dan blijkt dat eretz ook vaak door 'land' wordt vertaald. De oorspronkelijke code die Strong gebruikte was H776, waarin H staat voor Hebreeuws. De Griekse woorden gaf hij nummers voorafgegaan door de letter G.

In dit vers staat tussen ronde haken het getal 8804. Dit staat voor de Hebreeuwse werkwoordsvorm Qal, de meest gebruikte in het Oude Testament. Voorbeelden van deze vorm vertaald in het Nederlands: 'Hij zat', 'hij ging', 'hij zei', 'hij stond op', 'God schiep'[1].

Nut. Een strongnummer heeft meerderlei nut:

  1. het vergemakkelijkt het zoeken naar het voorkomen van een bepaald Hebreeuws of Grieks woord in de Bijbel;
  2. men kan aan de hand van het strongnummer makkelijk nagaan hoe vaak een bepaald Hebreeuws of Grieks woord voorkomt;
  3. in de gevonden verzen kan men zien hoe een woord vertaald is een bepaalde Bijbelvertaling.

Meer informatie

Concordantie van Strong, nl.wikipedia.org

De Blue Letter Bible (www.blueletterbible.org) kan ook de strongnummers laten zien, bijvoorbeeld Mattheüs 1:1.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.