Susan

Uit Christipedia

Susan (andere schrijfwijzen: Susa, Sjoesjan; Perzisch: shush) is de stad waar de Joodse koningin Esther woonde en waar ook Daniël en Nehemia zich hebben opgehouden. De plaats wordt 19 keer genoemd in het Oude Testament, waarvan 17 keer in het boek Esther. Susa is de Griekse vorm van Susan.

Susan is een oude stad in het oosten, de oude hoofdstad van Elam, en die later de hoofdstad van Perzië werd. De stad ligt 250 km ten oosten van de rivier Tigris.

Perzische rijk.

Susan werd veroverd door het Assyrische rijk, het Babylonische rijk en het Grieks-Macedonische rijk. De laatste grote Assyrische koning Assurbanipal (669-627 v.Chr.) schreef: "Susa, die grote heilige stad, woonplaats van hun Goden, zetel van hun mysteriën, veroverde ik. Ik betrad haar paleizen, ik opende hun schatkisten waar zilver en goud, goederen en weelde waren vergaard...Ik vernielde de ziggurat van Susa. Ik vernietigde de glanzende koperen horens. Ik brak de tempels van Elam af tot de grond; hun goden en godinnen verstrooide ik naar alle winden. De graftombes van hun oude en recente koningen verwoestte ik, blootgesteld aan het zonlicht droeg ik hun beenderen naar het land van Ashur. Ik verwoestte de provincies van Elam en op hun land strooide ik zout."[1]

In 647 v.Chr. maakte Assurbanipal de stad met de grond gelijk. In 538 voor Chr. veroverden de Perzen de stad terug. Onder de Perzische koning Cambyses II (529-522 v.Chr.) werd Susan de hoofdstad van het rijk.

De eerste vermelding van Susan in de Bijbel, chronologisch gesproken, is in Dan. 8:2:

Da 8:2 En ik zag een gezicht, (het geschiedde nu, toen ik het zag, dat ik in den burg Susan was, welke in het landschap Elam is) ik zag dan in een gezicht, dat ik aan den vloed Ulai was. (SV)

Daniël spreekt van de burcht Susan als gelegen in de provincie Elam en bij de rivier Ulai. Dit komt overeen met de moderne stad Susa en de rivier Shapur, in Iran, waar uitgestrekte ruïnes zijn, onder meer die van een prachtig paleis, ongeveer op 32° 10'NB, 48° 26'ZB.

Het is mogelijk dat Daniel op dat ogenblik niet lichamelijk in Susan was, maar in de geest, in het visioen. Het is ook mogelijk dat hij voor zaken van de Babylonische koning in Susan was.  

Esther was koningin van Ahasveros (Xerxes), koning van Perzië, en woonde in Susan. De verschillende beschrijvingen in het boek van Esther laten zien dat het een plaats van rijkdom en luxe en van grote omvang was.

In de ruïnes van Susan is een inscriptie gevonden die zegt dat het paleis werd opgericht door Darius en voltooid door Artaxerxes. Het kan de burcht geweest zijn uit de dagen van Esther.

Het grote feest dat werd gehouden door Ahasveros met zijn edelen en vorsten gedurende zeven dagen werd blijkbaar niet gehouden in een van de zalen in het paleis, maar in de open lucht, in de tuin of gaanderijen van het paleis van de koning:

Es 1:5 Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volke, dat gevonden werd op den burg Susan, van den grootste tot den kleinste, zeven dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis. Es 1:6 Er waren witte, groene en hemelsblauwe [behangselen], gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen, en [aan] marmeren pilaren; de bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfier [steen], en van marmer, en albast, en kostelijke stenen. (SV)

In later tijd was Nehemia schenker van de koning op Susan.

Ne 1:1 De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was; (SV)

De Macedoniër Alexander de Grote veroverde het gebied der Perzen en nam in 331 v.Chr. de stad Susan in. Hierna ging de stad achteruit.

Na de ineenstorting van Alexanders rijk werd Susan een van de twee hoofdsteden van het rijk der Parthen.

In 638 na Chr. werd de stad verwoest door de moslimslegers bij de verovering van het Perzische rijk.

In 1248 na Chr. werd de stad volledig vernietigd door de Mongolen. Hierna raakte de stad al meer verlaten.

Meer informatie

Artikel Susa (Iran) op Wikipedia.nl

Bronnen

  • In dit artikel is vertaalde tekst gebruikt uit A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899).
  • Artikel Susa (Iran) op Wikipedia.nl

Voetnoten

  1. Aangehaald in het artikel Susa (Iran) op Wikipedia.nl