Thyatira

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Thyatira (= geur van ellende) was een voorname stad in het noorden van het Klein-Aziatisch gewest Lydië. Daar kwam Lydia de purperverkoopster vandaan (Hand. 16) en daar ontstond een christengemeente (Opb. 2).

Ligging van Thyatira

De Griekse naam is Θυάτειρα, Thyateira, en betekent "geur van ellende". In de Griekse uitspraak ligt de klemtoon op de eerste 'a': Thyateira'. De plaatsnaam wordt 4x in het Nieuwe Testament genoemd.

Thyatira lag aan de rivier de Lycus, in het Lycusdal, aan de weg van Pergamus naar Sardis, 60 km zuidoostelijk van Pergamus.

De stad was een kolonie van Grieken uit Macedonië.

Thyatira was oudtijds een belangrijke handels- und industriestad. De materieel welvarende inwoners leefden dan ook vooral van handel en industrie, o.a. het verven van purper, de verwerking van koper en de vervaardiging van aardewerk en textiel. Om haar losheid van zeden stond zij echter in een kwaad gerucht[1].

Lydia de puperverkoopster was afkomstig van Thyatira. Zij kwam door de prediking van Paulus tot geloof.

Hnd 16:14 En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. (TELOS)

Ruïnes van Thyatira

In de stad ontstond een gemeente van de Heer Jezus Christus. In opdracht van de Heer schreef de apostel Johannes een korte brief aan deze gemeente (Opb. 2:18-29). Het schrijven, waarin de Heer zijn gemeente beoordeeld en vermaand, is opgenomen in het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes.

Thyatira heet thans Akhissar (= Witburg) en ligt in Turkije. Circa 1870 was daar een christengemeente van enige honderden zielen[2].

Bronnen

Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).
  2. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Thyatira.