Toren

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een toren is een hoog bouwwerk dat in de regel boven de omliggende gebouwen uitsteekt. De bekendste toren in de Bijbelse geschiedenis is de toren van Babel.

In eigenlijke zin

In eigenlijk zin kennen wij een toren:

  1. op de muren, namelijk boven de poorten van een stad en aan de hoeken van de stadsmuur (2 Kron. 14:7; 26: 9; 32: 5; Ps. 48: 13; Jes, 23: 13; 30: 2; Ezech. 26: 4, 9; 1 Makk. 5: 65; 13: 33, 43). Zij dienden meest tot opstelling van de rammachines (2 Kron. 26:5), of als wachttorens (2 Sam. 18: 24 vv.; 2 Kron. 9: 17; 17 : 9 18: 8; Ezech. 27: 11). Men hing er ook wel de wapens aan op, die men in de oorlog had buitgemaakt (Hoogl. 4 : 4). De torens van de hoofdpoort vormden bepaalde kastelen, waarin ook het weerloos deel van de inwoners vluchtte, zoals in de toren van Pnuël (Richt. 8 : 17) en de toren van Sichem (Richt. 9: 46, 49, 51)

  2. Op de weiden de herderstorens (Gen.  35: 21; Micha 4: 8). Ook in 2 Kon. 25: 10 moet men onder de sloten in de woestijn aan zulke herderstorens denken.

  3. In de wijnbergen of wijngaarden, de wachthuizen of wachttorens die boven de muur uitstaken (Jes. 5: 2; Matth. 21: 33).

  4. Houten torens op olifanten, met een aantal soldaten bemand, werden door de Syrische koningen in de oorlog gebruikt, gelijk ook nog in de nieuwere tijd in Nederlands Indië, waar echter niet meer dan 3-5 soldaten in een toren zitten.

Wachttoren in een wijngaard. Voorbeeld uit bijbelse tijden. Plaats: Yad Hashmona, Israël.

Zinnebeeld

Een toren is het beeld van iets dat hoog en sterk is:

  1. van het leven van de ware christen, in de gelijkenis (Luk. 14: 28). Vast en hoog moet de christen bouwen. Zijn bouw moet echter niet onvoltooid blijven, zoals de toren van Babel, maar zijn spits moet ten laatste werkelijk in de ware zin tot aan en in de hemel reiken; elk halfchristendom wordt ten laatste wederom een Babel. De trouw die alle aanvallen overwint, welke de ware christen aan Christus de zielebruidegom betoont, is in Hoogl. 8: 10 bij vergelijking gebezigd van de borst met haar vestingtorens.

  2. God is de toren, de vaste burcht van de zijnen (Ps. 61 : 4).

    Ps 61:4 Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. (HSV)

  3. Onder de toren in de gelijkenis van de wijnberg (Jes. 5 : 2; Matth. 21: 33) verstaat Melanchton het koningschap en de tempel, Zeller de vereniging van alle iinrichtingen voor gericht en tucht, anderen daarentegen de woorden van de profeten

  4. De tijd van de grote slag, wanneer de torens vallen zullen (Jes. 30: 25; vgl. 2: 15), is de tijd wanneer alle vijanden van God, ook de hoogste en sterkste vallen zullen (Openb. 19 : 21; Ps. 110 : 6).

Lied 'You are my strong tower'

De Ierse zangeres Liz Fitzgibbon zingt haar lied 'You are my strong tower'(= 'U bent mijn sterke toren').

You are my strong tower
  U bent mijn sterke toren
And I run into You.
  En ik ren U binnen.
You close the door behind me now
  U sluit de deur nu achter mij
And I am safe within.
  En ik ben binnen veilig'.'

I run up those narrow steps
   Ik ren die smalle trappen op
And I look out from the window.
   En ik kijk uit het raam.
I can see the enemy around
   Ik kan rondom de vijand te zien
But he can‘t get near to me.
   Maar hij kan mij niet nabij komen.

In the day and in the night,
   Op de dag en in de nacht,
In the darkness or in the light,
   In het donker of in het licht,
Your presence round about me Lord,
   Uw aanwezigheid rondom mij, Heer,
And I am safe with You
   En ik ben veilig met U.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Toren. De tekst van dit lemma is op 24 juni 2016 verwerkt.