Transgenderisme

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deelnemers aan een Trans Pride march ('Transtrotsmars') in 2014 te Brighton, met een zogenaamde 'transvlag'.

Transgenderisme kan betekenen (1) het verschijnsel van een man die (gedeeltelijk) als vrouw leeft of een vrouw die (gedeeltelijk) als man leeft, zonder een volledige geslachtsaanpassing te willen ondergaan; zie Transgender; of (2) de transgenderbeweging, een snel opkomende geestesstroming die het maatschappelijk aanvaardbaar acht of zelfs wil maken dat een man, die zich meer vrouw dan man voelt, zich blijvend uitgeeft voor vrouw, of, omgekeerd, een vrouw, die zich meer man dan vrouw voelt, zich blijvend uitgeeft voor man.

Zij die ijveren voor de maatschappelijke aanvaarding van transgenders worden genderactivisten genoemd. Ze hoeven zelf geen transgenders te zijn.

Kerngedachten van de beweging (ideologisch transgenderisme, of 'genderideologie') zijn:

  • de geslachtsrol (gender) is slechts een sociale constructie, een sociaal-cultureel product.
  • gevoelen van geslachtelijke identiteit is doorslaggevender dan biologisch geslacht, het gevoel betekent meer dan het lichaam. 
  • een mens mag zijn wat of wie hij wil zijn. Iedereen mag zijn eigen geslacht(srol) kiezen.
  • als transgenders normaal behandeld worden en dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als de sekse waartoe zij willen behoren, dan lossen hun problemen (grotendeels) op. De transgenderbeweging kan in dit stuk als een bijzondere burgerrechtenbeweging worden gezien.

Gevolg. De genderideologie vermeerdert de onzekerheid van pubers. Bij de normale puberale onzekerheden worden ze geconfronteerd met het denkbeeld dat het hun eigen keuze is of ze jongen of meisje willen zijn. De invloed van de genderideologie leidt naar verwachting tot een toename van het aantal pubers dat meent dat de identiteit en de rol van het andere geslacht beter bij hen past[1].

Onder druk van het transgenderactivisme worden behandelingen, waarbij een jongen wordt omgebouwd tot een meisje, of omgekeerd, bij steeds jongere kinderen uitgevoerd.

Gevoeligheid. De transgenderbeweging heeft bij velen gevoeligheid voor transgenders verwekt. Een publieke figuur die een grap maakt over transgenders kan daarom op kritiek rekenen.

Transgendergrap
De omroep RTL ging in 2018 met de presentatoren van Voetbal Inside in gesprek over een uitzending van 2 februari waarin de Vlaamse VTM-journalist Bo van Spilbeeck belachelijk werd gemaakt, die sinds dinsdag als vrouw door het leven gaat. Een presentator deed of hij ook een transgender was geworden. Hij verscheen met een blonde pruik op in de uitzending en zei dat hij (René) voortaan Renate genoemd wilde worden. Een voetbalanalist moest er erg om lachen en zei: "We moeten niet net doen alsof dit normaal is". "Iedere gek heeft zijn gebrek", voegde hij daar nog aan toe. Een woordvoerder van RTL deelde mee dat de mannen van de zender "alle ruimte om hun kijk op de samenleving te geven, maar dat betekent niet dat het nodig is om van alles een grap te maken". Homobelangenorganisaties COC en Transgender Netwerk Nederland hebben de sponsors van het programma gevraagd zich terug te trekken. De organisaties zeggen helemaal klaar te zijn met "de trieste trans- en homofobie in het programma".[2]

Beoordeling

God schiep de mens als man en vrouw. Adam werd geschapen als man, het was uiteraard niet zijn keuze. Eva werd geschapen als vrouw, het was evenmin haar keuze.

Het ideologische transgenderisme verloochent de betekenis van ons ingeboren geslacht. Ons man- of vrouw-zijn wordt bepaald door onze chromosomen, niet door ons gevoel. Als iemand en y-chromosoom heeft is hij op aarde voor altijd een man; zo niet, dan is zo iemand voor altijd een vrouw. Ons geslacht is geschreven in de DNA-code in alle 37,2 biljoen cellen van ons lichaam.

Ons mannelijk dan wel vrouwelijk lichaam en onze geslachtsrol, die ten dele door de cultuur en ten dele door de natuur (de aard van het lichamelijk geslacht) is bepaald, horen bij elkaar. Geslacht is niet maakbaar, niet smeedbaar.

Genderdystrofie is geslachtsverwarring, een verstoord geslachtsgevoel. De stoornis moeten wij niet normaliseren. Zij die in dat opzicht gestoord zijn, moeten niet in hun stoornis bevestigd worden, maar hebben hulp om met deze stoornis om te gaan en zo mogelijk te overwinnen.

Gebleken is dat het zelfmoordcijfer onder transgenders niet daalt als ze als transgender erkend en aanvaard worden[3].

We moeten noch de biologische waarheid noch een juiste definitie van geslacht opofferen door te doen alsof een transgender behoort tot het geslacht waartoe hij of zij zegt te behoren. De waarheid kan pijnlijk zijn voor iemand die de waarheid niet wil erkennen.

Meer informatie

Ryan T. Anderson, When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment. Uitgever: Encounter Books, 20 febr. 2018. Omvang: 264 pagina's. De auteur is katholiek, doch zijn argumenten tegen het denkbeeld van transgenderidentiteit zijn uit meerdere wetenschappelijke vakgebieden: biologisch, psychologisch en filosofisch. Hij biedt geen pastorale benadering.

Zie ook

Transgender

Voetnoot

  1. Vergelijk de invloed die uitgaat van media-aandacht voor gevallen van suïcide: dat leidt tot meer gevallen van zelfdoding.
  2. RTL in gesprek met programmamakers Voetbal Inside over transgendergrap, NOS.nl, nieuwsbericht van 4 feb. 2018.
  3. In de Verenigde Staten is het zelfmoordcijfer van transgenders 40%, het gemiddelde van de bevolking is 4% (stand 2017). Bron: Ben Shapiro Destroys Transgenderism And Pro-Abortion Arguments, Youtube.com, gebruiker The Daily Wire, 9 feb. 2017.