Twee (getal)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Twee is de naam van het getal 2.

Het getal 2 staat voor onderscheidbaarheid en vandaar genoegzaam getuigenis en de gemeenschap wanneer er overeenstemming is[1].

Twee getuigen zijn nodig om een zaak te oordelen, Deut. 19:15; 2 Cor. 13: 1.

Kaleb en Jozua getuigden voor het beloofde land, Num. 14: 6-9.

Twee spionnen werden over de Jordaan gezonden, Joz. 2:1.

Koning Hizkia bleef nog twee dagen ziek.

2Kon 20:5 Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN; (SV)

De twee olijfbomen in Zach. 4:3 staan voor twee getuigen, Opb. 11: 3, 4 Israël zal na twee dagen worden opgewekt.

Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. (SV)

Twee personen zijn het eens te worden over wat zij zullen bidden, Matth. 18:19.

Twee of drie kunnen samenkomen tot de naam van Christus, Matth. 18:20.

Toen de Heiland hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij “nog twee dagen in de plaats waar Hij was” (Joh. 11:6). Intussen stierf Lazarus. Jezus zei tot zijn leerlingen: “Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga heen om hem uit de slaap te wekken.” (Joh. 11:11).

Gods Woord en Gods eed tonen de onveranderlijkheid van Zijn raad, Heb 6: 17,18.

Een dag is voor de Heer als duizend jaar. De Heer schijnt tweeduizend jaar te wachten voordat Hij komt en Israël opwekt. 

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols. Enige tekst hiervan is verwerkt op 8 april 2017.

Voetnoot

  1. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols.